รมย์รวินท์ คลินิก

รมย์รวินท์ คลินิก มุ่งมั่นยกระดับมาตฐานการให้บริการด้านความงามผิวพรรณ การดูแลรูปร่างและสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีความงามที่ได้มาตฐานระดับโลก ผ่านการคัดสรรมาแล้วเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาและประสิทธิภาพ ความปลอดภัย รวมถึงผลลัพธ์การรักษา โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านความงามและผิวพรรณ การให้บริการอย่างเข้าใจและเอาใจใส่ ทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมาจากผู้เข้ารับบริการมากว่า 20 ปี ภายใต้การดำเนินงานของ แพทย์หญิง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล แพทย์ผู้อำนวยการ รมย์รวินท์ คลินิก ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านผิวพรรณ ที่ทำงานเพื่อการรักษาค้นคว้าและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

romrawin
คลินิกเสริมความงาม ลาดพร้าว
โปรโมชั่น คลินิกเสริมความงาม

ประสบการณ์ทางด้านความงามและผิวพรรณทางของทีมแพทย์

ความรู้ความชำนาญทางด้านผิวพรรณและมาตรฐานการรักษาของทีมแพทย์มีความสำคัญมาก นอกจากมุ่งเน้นผลลัพธ์ ประสิทธิภาพของการรักษา ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ที่เข้ารับบริการ การอบรมและถ่ายทอดความรู้ โดย แพทย์หญิง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล แพทย์ผู้อำนวยการ รมย์รวินท์ คลินิก และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทีมแพทย์ รมย์รวินท์ ที่เป็นทั้งอาจารย์ แพทย์ผู้ฝึกสอน และแพทย์ผู้ร่วมคิดค้นเทคนิคใหม่ ๆ ให้กับแวดวงความงามผิวพรรณ รวมทั้งการอัพเดทความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีความงามใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้ภายในองค์กร ยกระดับมาตรฐานการรักษาให้เทียบเท่ากับนานาชาติ

คลินิกเสริมความงาม กทม
คลินิกเสริมความงาม เซ็นทรัลพระราม2

ความผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ของวิธีการรักษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ รมย์รวินท์

เพราะเทคโนโลยีความงามไม่เคยหยุดนิ่ง รมย์รวินท์ จึงไม่หยุดที่จะคัดสรรเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในระดับโลก เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับบริการอยู่เสมอ ทั้งนี้ยังได้มีการปรับใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับปัญหาและสภาพผิว เพื่อการดูแลผิวของคนเอเชียโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับผิว การรักษาริ้วรอย การรักษาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวด้วยเทคโนโลยี Picosecond การสลายไขมันด้วยความเย็น เทรนด์การดูแลรูปร่างแบบใหม่ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบจำเพราะ (HIFEM) และเทคโนโลยีความงามอื่น ๆ ซึ่งกระบวนการซ่อมแซมและเสริมสร้างความแข็งแรงให้ผิวพรรณด้วยเวชภัณฑ์ควบคู่ไปกับเวชสำอางก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ กลายมาเป็นวิธีการรักษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ รมย์รวินท์ ที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้ารับบริการมากว่า 20 ปี

ความพึงพอใจ ผลลัพธ์การรักษา แบบเฉพาะบุคคล

จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการให้บริการทางด้านความงาม ทำให้ รมย์รวินท์ เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของคนไข้ผู้เข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น เพราะแต่ละคนมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน วิธีการดูแลรักษาจึงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม จากการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเข้าใจด้วยประสบการณ์ของทีมแพทย์ และมาตรฐานการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ต่อผู้เข้ารับริการของพนักงาน ทำให้การรักษาเต็มไปด้วยประสิทธิภาพและผลัพธ์ เป็นไปตามความต้องการและแตกต่างกันไปในแบบเฉพาะบุคคล

สมัครงาน คลินิกเสริมความงาม

หัวใจสำคัญ คือ การพัฒนาความรู้และมาตฐานการให้บริการแก่บุคลกรทุกคน

นอกจากทีมแพทย์ที่ต้องมีการอบรมความรู้อยู่เสมอ พนักงานที่คอยให้บริการ ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับบริการได้อย่างถูกต้อง ไม่เพียงแต่การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัญหาผิวพรรณ และการอัพเดทเทรนด์ความงาม รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ แค่เพียงอย่างเดียว รมย์รวินท์ ยังได้คำนึงถึงมาตฐานการให้บริการของพนักงานทุกคน เพราะมาตรฐาน คือ หัวใจสำคัญในการบริการ ที่ รมย์รวินท์ ได้ยึดถือมาโดยตลอด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้ารับบริการอย่างสูงสุด

การมุ่งมั่น พัฒนาการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง

แพทย์หญิง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล แพทย์ผู้อำนวยการ รมย์รวินท์ คลินิก ได้อุทิศตนเพื่อการรักษาปัญหาความงามและผิวพรรณ โดยค้นคว้าและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาโดยตลอด และได้ถ่ายทอดความตั้งใจไปยังทีมแพทย์และบุคคลากรภายในองค์กร โดยมุ่งมั่นที่จะดูแลคนไข้ผู้เข้ารับบริการทุกคนของ รมย์รวินท์ ให้ได้รับความพึงพอใจและผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน รมย์รวินท์ คลินิก ทั้ง 24 สาขา ได้ให้บริการครอบคลุมทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด และยังคงดำเนินการขยายการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ประสบการณ์ทำงาน

⦁ American Society of Cosmetic Dermatology & Aesthetic Surgery (ASCDAS)
⦁ American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M)
⦁ Australasian College of Nutrition and Environmental Medicine (ACNEM)
⦁ Dermatological Society of Thailand
⦁ Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery

วุฒิบัตร

⦁ วุฒิบัตรศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยมหิดล
⦁ วุฒิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันเวชศาสตร์ชะลอวัยสหรัฐอเมริกา
⦁ วุฒิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัย จากสมาคมโลกด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
⦁ วุฒิบัตรด้านการฝังเข็ม จากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

romrawin

321/36 Nang Linchi 7 Alley, Chong Nonsi, Yanawa, Bangkok, 10120

Contact us: info@romrawinclinic.com / 080 153 9000 / 080 154 9000

080 153 9000 080 154 9000
romrawin

321/36 Nang Linchi 7 Alley, Chong Nonsi, Yanawa, Bangkok, 10120

Contact us: info@romrawinclinic.com / 080 153 9000 / 080 154 9000

080 153 9000 080 154 9000
romrawin

321/36 Nang Linchi 7 Alley, Chong Nonsi, Yanawa, Bangkok, 10120

Contact us: info@romrawinclinic.com / 080 153 9000 / 080 154 9000

080 153 9000 080 154 9000